Yenlik ve İlaveler

Anataşınmazda Değişiklik

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 4974

 

Karar No :

 2005 / 7124

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/07/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 1124

 

Karar No :

 2004 / 1972

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/03/2004

 

Özü : GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASINA KARŞI VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA, KURULACAK SİSTEMİN BİNAYA HASAR VERİP VERMEYECEĞİNDEN ZİYADE, ÇATIDA HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YETERLİ YER BULUNUP BULUNMADIĞI VE ANA YAPIYA BİNECEK İLAVE YÜKÜN STATİK DENGEYİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1997 / 5980

 

Karar No :

 1997 / 7300

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/07/1997

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNİN DÜZGÜN VEYA BUNLARIN KULLANIMININ DAHA RAHAT BİR HALE KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLEBİLECEK FAYDANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TÜM YENİLİK VE İLAVELERİN YAPILMASI, KAT MALİKLERİNİN YARISININ ARSA PAYI ÇOKLUĞU İLE VERECEKLERİ KARARA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 949

 

Karar No :

 1997 / 193

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/03/1997

 

Özü : PROJEDE KÖMÜRLÜK OLMASI GEREKEN YERİN MESKEN HALE GETİRİLEREK DAVALITARAFINDAN KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BU DURUMDA KÖMÜRLÜK OLARAKGÖSTERİLEN BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE BİRİSABETSİZLİK YOKTUR.

Esas No :

 1996 / 7383

 

Karar No :

 1996 / 7405

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/09/1996

 

Özü : ORTAK YARARLANMA AMACINA YÖNELİK TADİLATLARDA MÜCERRET MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK İDDİASI DİNLENMEZ.

Esas No :

 1994 / 15763

 

Karar No :

 1995 / 767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/11/1995

 

Özü : BİNANIN İNŞAAT TARZI VE HALİ HAZIR DURUMU DİKKATE ALINARAK TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN BU SİSTEMİ ÇEKME KATIN ÜZERİNE KURMALARI DURUMUNDA, BUNUN BİNANIN STATİĞİNE ZARAR VERİP VERMEYECEĞİ HUSUSU İNCELENMEDEN HÜKÜM TESİSİ HATALIDIR.

Esas No :

 1995 / 6219

 

Karar No :

 1995 / 8275

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/07/1995

 

Özü : ANA YAPININ TÜMÜ HARAP OLMUŞSA KAT MÜLKİYETİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER.

Yenlik ve İlaveler

Bağımsız Bölüm İlavesi

Esas No :

 2006 / 2723

 

Karar No :

 2006 / 3833

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2006

 

Özü : DAVALILARIN MALİKİ OLDUKLARI VE KİRACI OLDUKLARI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖNÜNE PROJEYE AYKIRI OLARAK VE TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN YAPTIKLARI DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ÜZERİNE İLAVE KATLARIN YAPILMASI DA 634 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMADIĞINA GÖRE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELEDİYECE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANMASI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.

Esas No :

 2005 / 2165

 

Karar No :

 2005 / 2738

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/2005

 

Özü : DAVALININ DAVACILARIN PAYDAŞ OLDUĞU ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZA EKLENTİ YAPMAK SURETİYLE ELATTIĞI SAPTANDIĞINA, ONAYLI TADİLAT PROJESİ DİKKATE ALINARAK HÜKÜM KURULMASINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞINA GÖRE TARAFLARIN TEMYİZ İTİRAZI YERİNDE DEĞİLDİR.

Esas No :

 2004 / 496

 

Karar No :

 2004 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/03/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNUN, TERASTA BULUNAN DAVACININ YERİNE ORTAK YERDEN BİR ODA YAPMASINA İLİŞKİN KARARI, ORTAK YERİN DAVACI ADINA TESCİLİNE İZİN VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. PROJEDE ORTAK YER OLAN YERİN DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN EKLENTİSİ OLARAK TAPUYA TESCİLİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2002 / 8041

 

Karar No :

 2002 / 9319

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/10/2002

 

Özü : ANAYAPIDA TERAS OLAN YER (ONAYLI PROJESİNDE DE EKLENTİ OLDUĞU BELİRTİLMEK KAYDIYLA) EKLENTİ OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN HERHANGİ BİRİNE ÖZGÜLENEBİLİR. ANCAK, PROJESİNE GÖRE AÇIK TERAS NİTELİĞİNDE OLAN VE EKLENTİ OLDUĞU İŞARET EDİLEN YERE, ANAYAPININ DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE GÜZELLİĞİNİ BOZACAK BİÇİMDE VE PROJEYE AYKIRI OLARAK İNŞAA EDİLEN TESİS VE İLAVELERİN YIKILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1998 / 12607

 

Karar No :

 1998 / 12430

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/11/1998

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA, O TARİHTE TAPUDAKİ TÜM MALİKLERİN ASALETEN VEYA VEKALETEN İMZALARINI TAŞIYAN BİR KARARLA, ANA GAYRİMENKULE BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVE EDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR. MAHKEMECE, BU KARARIN YASAYA UYGUNLUĞU SAPTANDIĞI TAKDİRDE DAVALILARA, İLAVE EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ İDARİ İŞLEMLERİ VE TARAFLARIN MUVAFAKATINI SAĞLAMAK ÜZERE MEHİL VERİLİP, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 13121

 

Karar No :

 1998 / 2101

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/03/1998

 

Özü : TESÇİL İSTEME HAKKI ANA GAYRİMENKULDE PAYDAŞ OLAN KİŞİLERE AİTTİR. DAVACI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİ SATTIĞI TARİHTEN SONRA AÇTIĞI DAVADA TESÇİL TALEP EDEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3877

 

Karar No :

 1997 / 6271

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/06/1997

 

Özü : BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI HANGİ AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN, MİMARİ PROJEYE AYKIRI İSE ESKİ HALE GETİRİLME TALEBİ KABUL EDİLMELİDİR. KOMBİNİN BALKONA KONULMASI BİR ZORUNLULUK OLMADIĞI GİBİ BALKONUN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI DA KOMBİNİN BALKONA KONULMASI İLE MEŞRU HALE GETİRİLEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3017

 

Karar No :

 1997 / 4795

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/05/1997

 

Özü : 1. KAT İRTİFAKI BİR ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDE TÜM PAYDAŞLARIN TAPUYA VERECEKLERİ TAKRİR İLE KURULUR, MAHKEME KARARIYLA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEMEZ. 2. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİ TARİHTE TEK MALİK OLAN KİŞİ, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HER BİRİ ÜZERİNDE İLERİDE İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ DÖRT BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDEREK VE BUNLARA ARSA PAYI TAHSİS EDEREK TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDETTİREBİLİR.

Esas No :

 1997 / 2214

 

Karar No :

 1997 / 4006

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : TESİS EDİLMİŞ VE YAPISI TAMAMLANMIŞ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKI, KANUNDAKİ İSTİSNALAR DIŞINDA ANCAK TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KALDIRILABİLİR VE YENİDEN TESİS EDİLEBİLİR. DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İÇİNDE YER ALDIĞI ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDEKİ YAPI TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNA GÖRE, BU İRTİFAK DAVALI KAT MALİKİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KALDIRILAMAZ.

Esas No :

 1996 / 7387

 

Karar No :

 1996 / 9403

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/10/1996

 

Özü : AYNİ HAK DOĞURAN BİR İŞLEMİN RIZA FESADI SEBEBİYLE İPTALİ İSTEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33 VE EK-1. MADDELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. BU NEDENLE DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR.

Yenlik ve İlaveler

Bağımsız Bölümde Değişiklik

Esas No :

 2005 / 6290

 

Karar No :

 2005 / 9363

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/10/2005

 

Özü : DAVA, ORTAK KALORİFER SİSTEMİNDEN FERDİ ISINMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ORTAK KALORİFER SİSTEMİNİN DOĞALGAZ İLE FERDİ ISINMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR. ELDEKİ DAVADA, SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMIŞTIR. AÇIKLANAN İLKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 2004 / 3437

 

Karar No :

 2004 / 4269

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2004

 

Özü : ORTAK YERE YAPILAN ONARIM VE TESİSLERE YAZILI OLARAK MUVAFAKATINI BİLDİRMİŞ OLAN KAT MALİKİNİN, MUVAFAKAT VERDİĞİ BİR İŞİN YAPILMASINDAN SONRA DAVA AÇMASININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİNİN YARGITAY UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 4787

 

Karar No :

 1998 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ AYIRAN DUVARIN TAŞIYICI OLMAMASI VE YAPININ STATİĞİNE ZARAR VERMEMESİ KOŞULUYLA BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN RIZASIYLA KALDIRILMASI, DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINA BAĞLI DEĞİLSE DE, SOMUT OLAYDA, BU SURETLE MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜM İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜME KATILMIŞ VE DOLAYISIYLA MESKEN DE İŞYERİ NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 51

 

Karar No :

 1998 / 131

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 18/02/1998

 

Özü : BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERESİNİN ALTINA TANITICI TABELASINI ASAN MALİKİN, ÖNCEKİ MALİKLE BU YÖNDE YAPTIĞI SÖZLEŞME SONRAKİ MALİKİ BAĞLAMAZ. KONUNUN, ÖNCELİK PENCERENİN AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLMAK ÜZERE VE BU MALİKİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN KULLANILMASINI YA DA BU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIĞI FAALİYETİN TANITIMINA ENGEL OLMAYACAK BİÇİMDE, BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Esas No :

 1997 / 687

 

Karar No :

 1997 / 907

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/11/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BİR PENCERESİNİN BAHÇEYE AÇILAN BİR KAPI HALİNEGETİRİLMESİ MİMARİ PROJEDE DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDEDİR. ANA YAPININMİMARİ PROJESİNDE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATINABAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 8626

 

Karar No :

 1996 / 9737

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/11/1996

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA BELİRLENEN KURALLARA UYMADAN YAPILAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, TOPLANTI NİSABINI BULMUŞ OLSA DAHİ USULSÜZDÜR VE BU TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR DA USULE UYGUN SAYILAMAZ.

Esas No :

 1994 / 454

 

Karar No :

 1994 / 633

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/1994

 

Özü : DAVALI DÜKKAN SAHİBİNİN BAHÇEYİ GALERİ PARK YERİ OLARAK KULLANMAK ÜZERE TADİL ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN MÜDAHALENİN MENİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1993 / 9465

 

Karar No :

 1993 / 11605

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/10/1993

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 42. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR İLE YAPILABİLİR. ANCAK YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE BU ORTAK YERİN ÖZEL AMACA TAHSİS EDİLMİŞ YERLERDEN OLMAMASI GEREKİR.

Yenlik ve İlaveler

Kat Maliklerinin Rızası

Esas No :

 2007 / 1778

 

Karar No :

 2007 / 4038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2007

 

Özü : DAVA KONUSU GSM SİSTEMİNİN KURULDUĞU YER ANATA-ŞINMAZIN ORTAK YERİ OLUP, TÜM KAT MALİKLERİNCE DAVALI ŞİRKETE KİRALANMASI YÖNÜNDE OYBİRLİĞİYLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. ALINAN KİRA BEDELİNİN VADELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİNİN KARAR ALMASI, BU KARARDAN ÖNCE ELDEKİ DAVAYI AÇAN DAVACININ KİRALAMA İŞLEMİNE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2003 / 8231

 

Karar No :

 2003 / 10025

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/12/2003

 

Özü : 1) KAT MÜLKİYETLİ VEYA KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZIN BİR HAKLA KAYITLANMASI VEYA ARSANIN BÖLÜNMESİ VEYA BÖLÜNEN KISMIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA DEVROLUNMASI GİBİ TEMLİKİ TASARRUFLARIN ANCAK KAT MALİKLERİNİN VEYA KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILABİLİR, 2) TAŞINMAZ ÜZERİNDE TAMAMLANMIŞ BLOK VEYA BLOKLARDAKİ KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURU ÜZERİNE İDARİ BİR İŞLEMLE GERÇEKLEŞEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ TAMAMIYLA İDAREYE AİTTİR. İNŞA EDİLMİŞ OLAN (B) VE (C) BLOKLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEĞİNİN TESPİTİNE BİÇİMİNDE HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 3812

 

Karar No :

 1998 / 5593

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/05/1998

 

Özü : TADİLATA MUVAFAKAT VEREN KAT MALİKİNİN SONRADAN YAPILAN TADİLATIN PROJEYE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İÇİN DAVA AÇMASI İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1995 / 7712

 

Karar No :

 1995 / 9041

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/09/1995

 

Özü : MERKEZİ ISITMADA KULLANILMAKTA OLAN YAKITIN TÜRÜNE VE DAHA ÖNCE MERKEZİ SİSTEMDE DOĞALGAZA GEÇİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN DOĞALGAZIN KULLANILMASI KOŞULU İLE FERDİ ISINMAYA GEÇMEK İÇİN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU İLE ALINACAK KARAR YETERLİDİR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1726

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMANIN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARI İÇİN, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZA GEÇİLMİŞSE, FERDİ ISINMA İÇİN ALINACAK KARAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI ARANIR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1729

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMA DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLECEKSE, KARAR İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK, MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZLA MERKEZİ ISITMAYA GEÇİLMİŞSE, ARTIK FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞÜMÜN DOĞAL GAZ KULLANILMA AMACINA YÖNELİK OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEMEZ.

Esas No :

 1995 / 6210

 

Karar No :

 1995 / 7784

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : ORTAK KALORİFERLE OLAN ISINMANIN DOĞALGAZ KULLANILMASI AMACIYLA FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Share
Değerli ziyaretçilerimiz Web Sitemizin içeriğinden eksiksiz faydalanabilmek ve sitemizin tüm sayfaları ile ekli dosyaları eksiksiz görüntüleyebilmek için lütfen üye olunuz!

İletişime Geçmek İstiyorum

Eğer bizimle bu form aracılığı ile iletişime geçerseniz en kısa sürede size dönüş yapılacaktır.
Lütfen tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz. Bilgilerinizi Giriniz.
 
Tüm bilgilerim doğru!
Formu dolduruyorsanız hakkınızdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Facebook Twitter G+ iN

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Makale Görünüm Sayısı
257645
  • Alinka77Avaft
  • testreg2016
  • RandyCof
  • regiacau
  • TUBETHIFF

8 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi